Catalogi

OKTAGON® Productcatalogus

Serag Wiessner Hechtdraden

Bone Management® product catalogue

Garanties

OKTAGON® Garantieformulier

Procedure opsturen garanties

Overig

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Disclaimer

Copyright
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bright Benelux B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bright Benelux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Bright Benelux B.V.. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bright Benelux B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.